Բարի գալուստ Համայքների զարգացման ներդրումային հարթակ (ՀԶՆՀ)

ՀԶՆՀ-ն նախագծվել և մշակվել է վիրտուալ, ժամանակավոր և մշտական վերադարձը խթանելու ու աջակցելու նպատակով: Այս համակարգն ավելի դյուրին կդարձնի մի կողմից՝ ճանաչելի և գնահատված կլաստերների, արժեշղթաների, բիզնեսների և համայնքների, և մյուս կողմից՝ ներդրողների, առաջնային շղթայաձև աշխատանքային միգրանտների, սփյուռքի և/կամ արտասահմանում բնակվող՝ վիրտուալ, ժամանակավոր կամ մշտական կարգով Հայաստան վերադառնալ ցանկացող հայերի միջև երկխոսությունը:

Արագածոտնի ու Շիրակի մարզի աշխատանքային միգրանտներին ուղղված բիզնես դրամաշնորհ

iMigrantArmenia.EU ծրագիրը հայտարարում է բիզնես դրամաշնորհների մրցույթ, որի նպատակն է աջակցել Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի աշխատանքային միագրանտներին` սկեսելու ձեռնարկատիրական գործունեություն կամ զարգացնելու արդեն իսկ գործող փոքր ձեռնարկությունները:

Ընտրված դիմորդներին կտրամադրվի առավելագույնը 15 հազար եվրոյին համարժեք բնաիրային (ոչ դրամական) անհատույց աջակցություն` տեխնիկա, սարքավորումներ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ ձեռք բերելու համար: Դրամաշնորհի ընդհանուր բյուջեն 90 հազար եվրո է:

Հայաստան՝ նորարարությունների երկիր